Tumblelog by Soup.io
 • Victorialies
 • despisitixn
 • Strategempath33
 • vronk
 • sasafl
 • kermitvcqb
 • fredricnmht
 • nattaly
 • finatka
 • splitpersonality
 • trueloveortruepain
 • summerkiss
 • badblood
 • hamiltonx68
 • wishyouwerehere
 • nazwabyla
 • duvallzqx91
 • halucine
 • cardboardbox
 • blackheartgirl
 • kapradina
 • une-raconteuse
 • shareouts
 • filodiseta
 • thebelljar
 • zatora
 • ohshit
 • greendaemon
 • dusielecc
 • liwiadruzylla
 • primordium
 • sabbathblack
 • Americanlover
 • kyte
 • saycheese
 • NiezidentyfikowanyObiektLatajacy
 • icanseeyou
 • awakened
 • synu
 • Szczu
 • richardth
 • AdikTheOne
 • Sylvka
 • nieniewesola
 • nescafefrappe
 • iriis
 • agi2805
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • Krzychorr
 • earthintruder
 • meovv
 • Andii-V
 • riseandshine
 • pyzamazowiecka
 • athlin
 • ohhh
 • ciasteczkabezcukru
 • announcementaterriblewasteoftime
 • pauza
 • siostsenica
 • peoplehelpthepeople
 • killthemwithsmile
 • pisces
 • Poranny
 • veronette
 • potrzebujewczoraj
 • tomashevska
 • rsvp
 • prettylitlleliar
 • 9thoctober
 • berabirsza
 • herlips
 • HopeKaris
 • killme
 • myname
 • march18
 • blackstars
 • willyours
 • mysecretceremonials
 • wasd
 • maryjanejanis
 • trapland
 • peepingtom
 • nxkx
 • micarose
 • karmacoma
 • just-breathe
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

3487 23c6
Reposted fromnazarena nazarena viaMartwa13 Martwa13
3387 7c4b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
4680 ca2e 500
Gwałt?
Reposted fromjankoza jankoza
5211 c2f6 500
Nie siedź tak w kącie...
Reposted fromjankoza jankoza
4520 b02f 500
Sławne postaci bez matury
Reposted fromjankoza jankoza viaonnomnom onnomnom
9831 c44a
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaonnomnom onnomnom
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viaonnomnom onnomnom
7571 bb50 500
Reposted fromundertow undertow viadelain delain
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelain delain
W obawie, że na starość nikt nie poda Ci wody,
konsekwentnie przyzwyczajaj się do wina.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadelain delain
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viaonnomnom onnomnom
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaonnomnom onnomnom
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaonnomnom onnomnom
3004 ac86 500
Zupełnie nic. 
Reposted frombrainless brainless viamyszkaminnie myszkaminnie

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viamyszkaminnie myszkaminnie
9653 cd38 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viasober sober
5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasober sober
6032 e83d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
8667 147d 500
Reposted froms3 s3 viasober sober
5518 4a9d
Reposted fromzciach zciach viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl